Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site acceptati modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe informatii aici.

FNGAL

Planul de Dezvoltare Locală GAL

Prezentare generală a PDL GAL Valea Muntelui

 Planul de Dezvoltare Locală a GAL Valea Muntelui este un document complex, care are la bază Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013,  Planul Naţional Strategic, strategii şi planuri de dezvoltare ale comunităţilor locale, precum şi documente de planificare sectoriale.

Scopul elaborării Planului de Dezvoltare Locală a GAL Valea Muntelui este acela de a pune la dispoziţia tuturor factorilor interesaţi în progresul economico-social al localităţilor componente, o gândire unitară cu privire la căile necesare de urmat, creând premizele apariţiei unui efect sinergic, benefic pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase şi durabile.

Planul de Dezvoltare Locală a GAL Valea Muntelui a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă următoare. Etapele metodologice principale ale elaborării acesteia au fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice, analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea documentului strategic.

Principiile care au stat la baza elaborării planului au fost: asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului. Pentru a da rezultate, strategia trebuie însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii.

Implementarea planului presupune cooperare între toţi factorii responsabili locali, respectiv administraţia publică locală, instituţii descentralizate şi deconcentrate de la nivelul judeţului, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale şi societatea civilă, precum şi o strânsă colaborare cu alţi parteneri din ţară şi din străinătate.

În ceea ce priveşte scopul pe termen scurt al acestui plan, acesta este de a pune la dispoziţia autorităţilor locale şi a celorlalte instituţii din judeţ un instrument de lucru care să faciliteze dezvoltarea, promovarea şi implementarea unor proiecte ce vor contribui la dezvoltarea durabilă a GAL Valea Muntelui.

Scopul pe termen lung al planului este de a contribui la transformarea GAL-ului într-o zonă cu un caracter distinct şi cu o economie viabilă, capabil să ofere locuitorilor condiţii de trai mai bune, într-un mediu curat şi sănătos.

Principalele elemente ce caracterizează PDL GAL Valea Muntelui:

 • numărul de locuitori cuprinşi în teritoriu: 60.855.
 • densitatea populaţiei teritoriului respectiv: 43 loc/km²
 • situaţia zonelor sărace/defavorizate (zone Natura 2000, zone cu valoare naturală ridicată (HNV), zone afectate de restructurare industrială) cuprinse în teritoriu:
 1. întreaga zonă a GAL Valea Muntelui se încadrează în categoria zonelor montane sărace/defavorizate şi a zonelor cu valoare naturală ridicată (conform anexei 4A din PNDR şi a anexei nr. 6 la Ghidul Solicitantului pentru selecţia GAL);
 2. pe teritoriul GAL Valea Muntelui sunt amplasate două situri Natura 2000: Situl de Importanţă Comunitară “Creasta Nemirei” cod ROSCI0047 şi  Situl de Importanţă Comunitară “Slănic” cod ROSCI0230, conform adresei nr. 9639/19.10.2010 eliberată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău;
 3. întreaga zonă a GAL Valea Muntelui se încadrează în categoria zonelor afectate de restructurare industrială.
 • ponderea (%) reprezentanţilor legali tineri (cu vârsta până în 40 de ani) în cadrul organizaţiilor ce formează parteneriatul: 42,86%;
 • ponderea (%) femeilor ca reprezentanţi legali în cadrul organizaţiilor ce formează parteneriatul: 35,71%;
 • ponderea (%) grupurilor care includ parteneri privaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile în cadrul parteneriatului: 67,86%;
 • denumirea acţiunilor inovative prevăzute în cadrul Planului de Dezvoltare Locală – 3 potenţiale proiecte:
 1. Realizarea de parteneriate în vederea depunerii unui proiect inovativ -înfiinţarea unui centru de prelucrare peleţi din deşeuri din material lemnos şi din masa lemnoasă rămasă (împădurire-221) cu scop de a furniza agent termic-abur (3530-cod CAEN) pentru spaţiile publice, respectând toate standardele în vigoare de protecţia mediului;
 2. Proiect pentru introducerea unui sistem pilot -inovativ de iluminat public cu un consum redus de energie (fotovoltaice, iluminat „rece” şi alte forme) depuse în parteneriat;
 3. Realizarea de parteneriate în vederea depunerii unui proiect inovativ ,,Crearea unui sat european - centru de cultură europeană.
 • denumirea acţiunilor de cooperare prevăzute în cadrul Planului de Dezvoltare Locală: Acţiuni comune concrete în vederea colaborării între GAL-uri;
 • denumirea obiectivelor operaţionale care sunt adresate fermierilor de subzistenţă:
 • Creşterea activităţilor agricole (cu precădere a fermelor de semi-subzistenţă) prin promovarea acţiunilor colective, şcolarizare şi creşterea conştientizării fermierilor, în acelaşi timp cu îmbunătăţirea procesării produselor şi creşterea marketingului agricol local şi a produselor forestiere.
 • denumirea obiectivelor operaţionale adresate tinerilor:
 1. Creşterea activităţilor agricole (cu precădere a fermelor de semi-subzistenţă) prin promovarea acţiunilor colective, şcolarizare şi creşterea conştientizării fermierilor, în acelaşi timp cu îmbunătăţirea procesării produselor şi creşterea marketingului agricol local şi a produselor forestiere;
 2. Creşterea abilităţilor părţilor locale interesate vizând îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii produselor locale;
 3. Susţinerea dezvoltării economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, promovării tuturor activităţilor turistice ce ţin de imaginea naturală a zonei, ce vor contribui la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, cu scopul creşterii atractivităţii întregii zone.
 • denumirea obiectivelor operaţionale legate de mediu:
 1. Creşterea activităţilor agricole (cu precădere a fermelor de semi-subzistenţă) prin promovarea acţiunilor colective, şcolarizare şi creşterea conştientizării fermierilor, în acelaşi timp cu îmbunătăţirea procesării produselor şi creşterea marketingului agricol local şi a produselor forestiere;
 2. Creşterea abilităţilor părţilor interesate locale vizând îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii produselor locale;
 3. Susţinerea dezvoltării economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, promovării tuturor activităţilor turistice ce ţin de imaginea naturală a zonei, ce vor contribui la  creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, cu scopul creşterii atractivităţii întregii zone.
 4. Creşterea gradului de protecţie şi conştientizare a populaţiei în privinţa gospodăririi apelor şi creşterea valorii utilităţii publice a zonelor Natura 2000 împreună cu alte zone de mare valoare naturală;
 • denumirea obiectivelor operaţionale adresate grupurilor de producători, asociaţii, parteneriate:
 1. Creşterea abilităţilor părţilor interesate locale vizând îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii produselor locale;
 2. Susţinerea dezvoltării economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, promovării tuturor activităţilor turistice ce ţin de imaginea naturală a zonei, ce vor contribui la  creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, cu scopul creşterii atractivităţii întregii zone;
 3. Creşterea gradului de protecţie şi conştientizare a populaţiei în privinţa gospodăririi apelor şi creşterea valorii utilităţii publice a zonelor Natura 2000 împreună cu alte zone de mare valoare naturală;
 4. Creşterea atractivităţii şi vizibilităţii zonei Valea Muntelui;
 5. Înfiinţarea unor centre culturale polivalente cu scopul de a creşte interesul populaţiei şi de a creşte şi valorifica patrimoniul cultural al zonei.
Document Format Dimensiune Actiune
Adresa 77900 din 27.02.2015 8,88 Mb
Planul de Dezvoltare Locala GAL Valea Muntelui Versiunea februarie 2015 8,88 Mb
Planul de Dezvoltare Locala GAL Valea Muntelui Versiunea noiembrie 2014 8,88 Mb
Adresa AM-PNDR de aprobare modificare strategie nr. 89.803 si 90.037 din 04.12.2014 2,66 Mb
Planul de Dezvoltare Locala GAL Valea Muntelui versiunea III 2013 45,8 Mb
ACORDUL DGDR AM-PNDR privind modificarea strategiei Nr.65409_03.09.2013 0,65 Mb
Planul de Dezvoltare Locala GAL Valea Muntelui versiunea II 2013 45,8 Mb
ACORDUL DGDR AM-PNDR privind modificarea strategiei 06.08.2013 0,08 Mb
Planul de Dezvoltare Locală GAL Valea Muntelui versiunea inițială 2011 79,4 Mb
Erata la Planul de Dezvoltare Locală inițial 2,15 Mb
Adresa AM-PNDR  de aprobare a Notificării nr. 2 0,51 Mb
Adresa AM-PNDR - modificarea sprijinului pe măsuri 313 și 312 Valea Muntelui 0,61 Mb
Adresa AM-PNDR de aprobare modificare strategie nr 92695/92712 din 16.07.2014 0,09 Mb
Contact

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA
CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”