Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site acceptati modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe informatii aici.

FNGAL

Măsura 5 - Funcţionarea GAL, dobândirea de competenţe si de animare pe teritoriu

Măsura de  Asistenţă Tehnică contribuie la implementarea efectivă, eficientă, corectă şi transparentă a Planului de Dezvoltare Locală a zonei Valea Muntelui, sprijinind pregătirea, managementul, monitorizarea, evaluarea, informarea şi controlul activităţilor lui.

Sprijinul oferit prin măsura de Asistenţă Tehnică va fi acordat cu scopul îndeplinirii unor activităţi specifice, procesului de implementare a PDL-ului, de către beneficiarii săi.

De aceea, măsura de Asistenţă Tehnică va acţiona ca un instrument care asigură o abordare comună în coordonarea strategiei de dezvoltare locală.

În scopul de a asigura efectiv, eficient, corect şi transparent derularea PDL-ului, beneficiarii asistenţei tehnice vor cere sprijin cu privire la următoarele tipuri de activităţi:

 

  • Pregătirea programului prin elaborarea de studii, documentaţii şi cercetări etc;
  • Managementul programului prin instruirea persoanlului implicat în derularea PDL-ului, sprijinirea activităţilor de audit a fondurilor PDL-ului, atribuite de AM sau APDRP, dezvoltarea şi îmbunătăţirea software-ului, asigurarea suportului tehnic necesar pentru derularea PDL-ului etc;
  • Monitorizarea şi evaluarea programului prin sprijinirea activităţilor Comitetului de selecţie şi Autorităţii de Management;
  • Sediul GAL-ului în scopul activităţilor de management şi de evaluare on-going;
  • Informare şi publicitate prin acţiuni de informare, comunicare şi promovare în vederea maximizării impactului PDL-ului la nivel local.

 

Măsura de Asistenţă Tehnică va reprezenta 20% din bugetul total al programului (16% pentru cheltuielile de funcţionare ale GAL-ului şi 4% pentru instruire şi animarea teritoriului).

În aplicarea măsurii, se va avea în vedere prevenirea oricăror forme de discriminare bazate pe sex, rasă, origine etnică, convingeri religioase sau credinţe, invaliditate, vârstă sau orientare sexuală.

 Finanţare

 Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2007 – 2013.

Cost Total: 571.358 Euro

Cheltuială publică:  571.358 Euro (100% din costul total), din care:

    - Contribuţie naţională: 114.272 Euro

    - Contribuţie FEADR:  457.086 Euro (80% din cheltuiala publică).

LOGO
Contact

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA
CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”