Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site acceptati modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe informatii aici.

FNGAL

Măsura 3.2 - Intărirea infrastructurii utilităţilor şi a serviciilor pentru populaţie

Întreaga zonă a GAL Valea Muntelui prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere economic, social şi din punct de vedere al dimensiunii lor, diversităţii, resurselor naturale şi umane pe care le deţin.

Dezvoltarea economică şi socială durabilă a spaţiului rural este indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente şi a serviciilor de bază. Pe viitor zonele rurale trebuie să poată concura efectiv în atragerea de investiţii, asigurând totodată şi furnizarea unor condiţii de viaţă adecvate şi servicii sociale necesare comunităţii.

Finanţare

Alocarea financiară a măsurii pe perioada de programare 2007-2013 este următoarea:

Cost Total: 744.834,92 Euro

Cheltuială publică 744.834,92 Euro (100% din costul total pentru proiectele pe 43.322), din care:

      -  Contribuţie naţională: 148.966,98 Euro (20% din cheltuiala publică)

      -  Contribuţie FEADR: 595.867,94 Euro (80% din cheltuiala publică).

 Documente de interes general pentru aplicanţi

Ultima actualizare: Decembrie 2014

Nr. Crt. Tip Document Nume document Actiune
1.  Fişa măsurii GAL - versiunea decembrie 2014
2.

 Ghidul solicitantului pentru Măsura 322 din PNDR

3.  Cererea de finanţare - versiunea mai 2013
       Procedura de verificare a cererii de finanţare
4.  Verificarea conformităţii
5.  Verificarea eligibilităţii
6.  Criterii de selecţie

Ultima versiune a documentelor necesare accesării măsurilor PNDR,  precum şi toate anexele necesare scrierii şi depunerii unui proiect se găsesc pe site-ul www.apdrp.ro, la secţiunea destinată fiecărei măsuri.

LOGO
Contact

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA
CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”