Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site acceptati modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe informatii aici.

FNGAL

Măsura 2 - Conservarea mediului natural şi a peisajelor

În vara lui 2005 şi vara anului 2010, în urma precipitaţiilor abundente, bazinul hidrografic al râului Trotuş, râu ce strabate teritoriul GAL Valea Muntelui de la N-V spre S, a cunoscut inundaţii puternice, ce au cauzat pagube majore proprietăţilor private ale populaţiei dar şi infrastructurii publice de transport.

În anul 2010 a fost elaborată şi aprobată Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung care transpune prevederile Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii.

În scopul refacerii, inclusiv modernizării, acolo unde este cazul,infrastructurii afectate de inundaţii a fost elaboră lista cu localităţile din România în care inundaţiile din anul 2010 au afectat infrastructura de drumuri comunale, poduri şi podeţe. Listă  a fost aprobată prin HG 378/ 2011.

Conform Anexei la HG 378/2011, în localităţile Agăş, Asău, Brusturoasa, Dofteana, Ghimeş-Făget, Palanca şi Poduri, localităţi din arealul GAL Valea Muntelui, au fost afectate drumuri comunale pe o lungime de 28,83 km, 41 de poduri şi 49 de podeţe aferente drumurilor comunale.

Cantităţile extrem de ridicate de precipitaţii care s-au înregistrat în anul 2010, cu mult peste cele normale, viiturile repetate şi intense, precum şi inundaţiile asociate acestora au determinat pagube substanţiale în localităţile menţionate. Inundaţiile cauzează în mediul rural importante pagube economice. Prin aceasta se prejudiciază condiţiile de viaţă şi muncă în mediul rural.

Deteriorările produse de viiturile torenţilor şi de ieşirea râului Trotuş din albia naturală drumurilor comunale, podurilor şi podeţelor existente pe reţeaua acestora, au generat dificultăţi în asigurarea fluxurilor de circulaţie între comunităţile locale, determinând, în unele situaţii, izolarea unor localităţi, până la aplicarea unor măsuri tehnice provizorii.

Datorita reliefului specific de munte, existenţa torenţilor ce se revarsă în râul Trotuş afectează în perioadele cu precipitaţii, puncte cheie ale infrastructurii de acces, creând pentru anumite zone populate, pagube materiale şi perioade mari de izolare.

Lucrările de amenajare a bazinului hidrografic Trotuş, cum sunt barajele, digurile şi canalele, pot, cu condiţia să fie completate de măsuri de gospodărire durabilă a pădurilor în zona montană, să reducă semnificativ nivelul pagubelor cauzate de cursurile de apă torenţiale asupra activitătilor din zonele rurale.

Densitatea scăzută a reţelei de drumuri forestiere are ca rezultat o serie de acţiuni cu efecte nefavorabile, cum sunt: concentrarea tăierilor în zonele apropiate căilor de acces cu efect direct asupra alunecarilor de teren şi producerea viiturilor în cazul ploilor torenţiale,  aplicarea necorespunzătoare a tratamentelor şi creşterea costurilor şi consumurilor de energie la lucrările de cultură şi exploatare.

Dezvoltarea reţelei de drumuri agricole/forestiere este necesară în vederea creşterii competitivităţii activităţilor din domeniul forestier şi a reducerii impactului negativ asupra mediului înconjurător, determinat de lucrările de exploatare şi transport a lemnului pe distanţe mari între parchetul de exploatare şi drumul forestier.

Durabilitatea măsurilor de protecţie a mediului este un principiu de bază în cadrul acestei măsuri.

Infrastructura fizică de bază, slab dezvoltată, limitează dezvoltarea serviciilor de bază în zona, iar în contextul producerii inundaţiilor sau viiturilor, ca urmare a precipitaţiilor intense, se impune susţinerea de investiţii privind prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor precum şi lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010.

Finanţare

Ultima actualizare: Iulie 2014

Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2007-2013:

Cost total 875.000 Euro

Cheltuială publică 875.000 Euro (100% din costul total pentru proiectele pe 41-125 a,b, c si 43.322d ), din care:

-        Contribuţie naţională: 175.000 Euro

-        Contribuţie FEADR: 700.000 Euro (80% din cheltuială publică)

Documente de interes general pentru aplicanţi

Documentele de interes pentru aplicantii masurii 2 - 125 A si B le poti descarca de aici!

Documentele de interes pentru aplicantii masurii 2 - 125 C le poti descarca de aici!

Documentele de interes pentru aplicantii masurii 2 - 322 D le poti descarca de aici!

LOGO
Contact

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA
CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”