Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site acceptati modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe informatii aici.

FNGAL

Măsura 1.2 - Sensibilizare, conştientizare şi training

În zona Valea Muntelui, sectoarele agricol şi forestier-nelemnoase constituie pentru spaţiul rural un factor determinant pentru obţinerea producţiilor agricole, precum şi pentru menţinerea calităţii peisajului şi protecţiei mediului înconjurător. O mare parte din totalul populaţiei active din mediul rural este ocupată în sectorul agricol.

Astfel, evoluţia şi specializarea în agricultură necesită un nivel corespunzător de instruire tehnică, economică şi juridică, inclusiv expertiza în tehnologii noi ale informaţiei, pentru a corespunde cerinţelor comunitare în domeniul fitosanitar, standardelor de calitate, sprijinind astfel mobilizarea populaţiei rurale şi îmbunătăţirea diversităţii locale în vederea creşterii atractivităţii zonelor rurale, a diversificării economiei rurale şi a calităţii vieţii.

Necesitatea activităţilor de formare profesională apare în contextul legat de creşterea competitivităţii şi diversificării produselor şi activităţilor din agricultură, de restructurarea şi modernizarea sectoarelor agricol, a sectoarelor de procesare şi comercializare pentru produsele agricole, de încurajare a afacerilor orientate spre piaţă, a cerinţelor pentru o gamă largă de aptitudini economice şi de management cât şi de îndeplinirea obiectivului gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii şi practici prietenoase mediului şi de utilizare a energiei regenerabile. Prin urmare, este necesar ca activităţile de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor să fie extinse şi la persoanele adulte care sunt implicate în domenii care au legătură cu agricultura.

Finanţare

Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2007-2013 este:

Cost total  108.551,60 Euro

Cheltuială publică  108.551,60 Euro, din care:

-        Contribuţie naţională: 21.710,32 Euro

-        Contribuţie FEADR: 86.841,28 Euro (80% din cheltuielile publice)

Documente de interes general pentru aplicanţi

 Ultima actualizare: Iulie 2014

Nr. crt. Tip Document Nume document Actiune
1.  Fişa măsurii GAL - versiunea iulie 2014
2.  Ghidul Solicitantului pentru măsura 41.111
 versiunea 06-2014
3.  Cererea de finanțare pentru măsura 41.111
Procedura de verificare a cererii de finanţare
4.    Verificarea conformităţii  
5.    Verificarea eligibilităţii  
6.    Criterii de selecţie

  Ultima versiune a documentelor necesare accesării măsurilor PNDR,  precum şi toate anexele necesare scrierii şi depunerii unui proiect se găsesc pe site-ul www.apdrp.ro, la secţiunea destinată fiecărei măsuri.

LOGO
Contact

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA
CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”