Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site acceptati modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe informatii aici.

FNGAL

Măsura 1.1 - Activităţi agricole şi procesare

Pornind de la condiţiile actuale ale economiei rurale, caracterizate prin multe carenţe în domeniul managementului, nivelului tehnologic şi al competitivităţii, se impun măsuri strategice care să conducă la dezvoltarea durabilă şi atingerea unor standarde ale vieţii economico-sociale comparabile cu ţările membre. Sub rapoarte ecologice si economice, practicarea unei agriculturi durabile - performante, aduce unele modificari esentiale, sub urmatoarele aspecte:

  • considerarea ca sistem integral a solului, plantelor, animalelor si omului;
  • utilizarea unor tehnologii de cultura care sa nu duca la pierderea fertilitatii solului sau sa produca aparitia dezechilibrului ecologic;
  • posibilitatea reciclarii elementelor esentiale vietii, în special prin utilizarea unor produse secundare, rezultate din zootehnie (gunoiul de grajd), productia vegetala (resturile vegetale), precum si a unor materiale naturale;
  • mentinerea starii de maxima fertilitate a solului;
  • coexistenta plantelor si animalelor în agroecosistem;
  • mentinerea solului acoperit cu vegetatie, pentru a exista continuu o sursa de substanta organica în descompunere;
  • utilizarea pe cât posibil a resurselor specifice zonei respective.

Conform datelor statistice agricultorii tineri (sub 40 de ani) reprezintă 10% din populaţia totală de fermieri, şi doar 1% din cei care conduc exploataţiile de semi-subzistenţă au sub 34 de ani, în timp ce 7% se află în categoria 35-39 de ani. Aceste procente denotă o tendinţă de îmbătrânire a şefilor de exploataţie agricolă, cu efect direct asupra activităţii agricole viitoare din zonă.

Intreprinderile se confrunta si cu o serie de dificultati legate de managementul deseurilor acumulate in timpul activitatii productive. Pentru a reduce impactul negativ asupra mediului, este necesar ca intreprinderile de procesare sa acorde o atentie sporita realizarii de investitii pentru cresterea valorii adaugate a subproduselor rezultate.

In zona Valea Muntelui, conform analizei efectuate in zona, rezulta ca in teritoriul format din cele 8 localitati, agricultura reprezintă una din activităţile economice principale.Baza acesteia o reprezintă terenul agricol, preponderent pajiști (83,9%),  care, la sfârşitul anului 2009, măsura 35.148ha, respectiv 10,96% din suprafaţa agricolă a județului, iar din acesta 16,06% era teren arabil, respectiv 5.645 ha. (conf. Tabel 12, Sursa DADR Bacau, de la cap.II.2.1.6.2 Agricultură al PDL). În urma reformelor agrare au apărut noi tipuri de expoataţii agricole familiale (de subzistenţă), care sunt predominante şi exploataţii agricole comerciale, vegetale şi zootehnice, care pâna în 2008 erau în curs de formare şi consolidare, astăzi fiind în pragul falimentului .

În structura terenurilor agricole în perioada 2002 - 2009 nu s-au produs modificări substanţiale. Producţia vegetală este orientată cu precădere spre cultura plantelor de nutret (conf. Tabel 13, Sursa DADR Bacau, de la cap.II.2.1.6.2 Agricultură al PDL). Producţiile obţinute an de an la ovine si bovine plasează teritoriul analizat în categoria celor mai mari zone producătoare, in ceea ce priveşte sectorul creşterii animalelor (conf. Tabel 15, Sursa DADR Bacau, de la cap.II.2.1.6.2 Agricultură al PDL). Spre deosebire de alte zone, teritoriul zonei Valea Muntelui are un avantaj aparte, si anume, faptul ca este foarte putin poluat, ceea ce contribuie la dezvoltarea agriculturii bio.

Reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole devine o necesitate a sectorului agricol, având ca efect atât îmbunătăţirea competitivităţii acestuia, cât şi îmbunătăţirea vieţii sociale a comunităţilor rurale. Generaţia tânără de fermieri poate să îndeplinească mai uşor cerinţele pe care societatea le solicită profesiei de agricultor şi totodată şi pe cele cerute prin regulamentele Politicii Agricole Comune.

De asemenea, un sector prioritar pentru zona este legat de productie primara pentru produsele forestiere nelemnoase.

                                                               Finanţare

Cost total: 270.012 Euro
Cheltuială publică: 244.873 Euro (100% din costul total pentru proiectele pe 41.112 si 50%-60% din costul total pentru proiectele pe 41.121, 41.123) din care
     Contribuţie naţională: 48.974,6 Euro
     Contribuţie FEADR: 195.898,4 Euro (80% din cheltuielile publice)

     Ultima actualizare: Iulie 2014

Documentele de interes pentru aplicantii masurii 1.1-121 le poti descarca de aici!

Documentele de interes pentru aplicantii masurii 1.1-123 le poti descarca de aici!

Documentele de interes pentru aplicantii masurii 1.1-112 le poti descarca de aici!

LOGO
Contact

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA
CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”