Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site acceptati modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe informatii aici.

FNGAL

Rolul APDRP

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – APDRP

 

          Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, a fost înfiinţată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13 din 27 februarie 2006, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD şi a primit acreditarea de funcţionare la finalul anului 2007. Actul de acreditare al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, ca Agenţie ce gestionează FEADR, a fost semnat de Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la data de 15 decembrie 2007 şi acoperă procedurile şi structurile Agenţiei (conform Articolului 1, alin. 3 din Regulamentul (CE) nr.885/2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1290/2005 în ceea ce priveşte acreditarea Agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR) precum şi criteriile de acreditare aprobate prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr.422/2006. 

         Principalele direcţii de investiţii care sunt finanţate prin FEADR, reprezintă o continuare firească a Programului SAPARD prin îmbunătăţirea procesării agroindustriale, sprijinirea dezvoltării fermelor de semi-subzistenţă, managementul pădurilor şi a produselor forestiere, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rurale şi în general a satului românesc.

            Totodată, o componentă foarte importantă a FEADR va fi şi cea de conservare a biodiversităţii prin împădurirea terenurilor agricole, încurajarea metodelor de producţie agricolă compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea mediului, dar şi menţinerea fermelor din zonele montane.

            În concordanţă cu celelalte componente de investiţii se finanţează atât activităţile de diversificare economică, turism, conservarea patrimoniului natural, cultural şi arhitectural, cât şi renovarea satelor.

            Nu în ultimul rând, o prioritate de finanţare este şi implementarea unui program pilot LEADER care are ca obiective încurajarea inovaţiei în sectorul agricol şi forestier, folosirea resurselor naturale şi culturale într-un mod raţional şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale.

               Prin actul de acreditare a APDRP, Autoritatea Competentă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a stabilit conform Regulamentului Comisiei Europene nr. 885/2006, că Agenţia îndeplineşte toate criteriile privind structura organizatorică, standardele de resurse umane şi relaţii publice, procedurile interne, securitatea sistemului informatic, precum şi alte activităţi specifice.

           Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ( APDRP) asigură implementarea tehnică şi financiară a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală ( FEADR) şi a preluat  în totalitate derularea şi monitorizarea Programului SAPARD.  

            Agenţia continuă  efectuarea plăţilor pentru proiectele contractate prin SAPARD, iar până în decembrie 2013, va monitoriza toate proiectele care au fost finanţate prin acest Program pentru a se asigura că beneficiarii respectă clauzele asumate prin contractele de finanţare.  

             Pe lângă preluarea integrală a personalului Agenţiei SAPARD, APDRP  şi-a extins operaţiunile la nivel judeţean prin preluarea unui număr de 386 de posturi aferente serviciilor tehnice delegate din cadrul Direcţiilor Judeţene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.

Contact

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA
CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”