Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site acceptati modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe informatii aici.

“BiTRiMulti – setting up quality Youth Exchanges under the Erasmus+: Youth in Action Programme”

În perioada 13-17 iunie 2016, în Mollina Malaga, Spania s-a desfăşurat un curs Erasmus+ pentru începători (cei care nu au mai derulat proiecte de schimburi de tineri). Titlul cursului a fost: “BiTRiMulti – setting up quality Youth Exchanges under the Erasmus+: Youth in Action Programme”. La acest curs a participat…

Anunț 22.03.2016 – Întâlnirea de validare a Strategiei de Dezvoltare Locală Valea Muntelui – activitatea 1.4

GAL Valea Muntelui anunță organizarea a celei de-a treia întâlniri cu partenerii în data de 24.03.2016 pentru aprobarea și validarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Aceasta se va desfășura în comuna Agăș, începând cu ora 14:00.

Anunț 08.03.2016 – Întâlnirea a doua cu partenerii – activitatea 1.4

GAL Valea Muntelui anunță organizarea a celei de-a doua întâlniri cu partenerii în data de 10.03.2016 pentru prezentarea rezultatelor întâlnirilor publice din localități și a grupurilor de lucru. Aceasta se va desfășura în comuna Brusturoasa, începând cu ora 14:00.

Anunț 21.02.2016 – Grupuri de lucru pe domenii de interes – activitatea 1.3

GAL VALEA MUNTELUI anunță desfășurarea grupurilor de lucru pentru proiectul cu titlul “Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL Valea Muntelui”- activitatea 1.3. Acestea se vor desfășura în teritoriul GAL Valea Muntelui după cum urmează: Grupul de lucru investiții neagricole, în localitatea Dărmănești, la cabana Șoimul, în data de…

Anunț 02.02.2016 – Întâlniri de informare și consultare în localități – activitatea 1.2

GAL VALEA MUNTELUI anunță începerea întâlnirilor de informare și consultare pentru proiectul cu titlul “Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL Valea Muntelui”- activitatea 1.2. Acestea se vor desfășura în teritoriul GAL Valea Muntelui după cum urmează: Brusturoasa - la sediul primăriei, în sala de ședințe, în data de…

Anunț 29.01.2016 –Acțiuni de animare a teritoriului – activitățile 1.1 și 1.4

GAL VALEA MUNTELUI anunță începerea activităților proiectului implementat prin Sub-măsura 19.1 cu titlul “Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL Valea Muntelui”. În data de 01.02.2016 va avea loc prima întâlnire cu partenerii GAL,în localitatea Dărmănești, urmând ca din 02.02.2016 până pe 11.02.2016 să înceapă animarea teritoriului: împărțirea de…

Măsura 1.2 - Sensibilizare, conştientizare şi training

În zona Valea Muntelui, sectoarele agricol şi forestier-nelemnoase constituie pentru spaţiul rural un factor determinant pentru obţinerea producţiilor agricole, precum şi pentru menţinerea calităţii peisajului şi protecţiei mediului înconjurător. O mare parte din totalul populaţiei active din mediul rural este ocupată în sectorul agricol.

Astfel, evoluţia şi specializarea în agricultură necesită un nivel corespunzător de instruire tehnică, economică şi juridică, inclusiv expertiza în tehnologii noi ale informaţiei, pentru a corespunde cerinţelor comunitare în domeniul fitosanitar, standardelor de calitate, sprijinind astfel mobilizarea populaţiei rurale şi îmbunătăţirea diversităţii locale în vederea creşterii atractivităţii zonelor rurale, a diversificării economiei rurale şi a calităţii vieţii.

Necesitatea activităţilor de formare profesională apare în contextul legat de creşterea competitivităţii şi diversificării produselor şi activităţilor din agricultură, de restructurarea şi modernizarea sectoarelor agricol, a sectoarelor de procesare şi comercializare pentru produsele agricole, de încurajare a afacerilor orientate spre piaţă, a cerinţelor pentru o gamă largă de aptitudini economice şi de management cât şi de îndeplinirea obiectivului gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii şi practici prietenoase mediului şi de utilizare a energiei regenerabile. Prin urmare, este necesar ca activităţile de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor să fie extinse şi la persoanele adulte care sunt implicate în domenii care au legătură cu agricultura.

Finanţare

Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2007-2013 este:

Cost total  108.551,60 Euro

Cheltuială publică  108.551,60 Euro, din care:

-        Contribuţie naţională: 21.710,32 Euro

-        Contribuţie FEADR: 86.841,28 Euro (80% din cheltuielile publice)

Documente de interes general pentru aplicanţi

 Ultima actualizare: Iulie 2014

Nr. crt. Tip Document Nume document Actiune
1.  Fişa măsurii GAL - versiunea iulie 2014
2.  Ghidul Solicitantului pentru măsura 41.111
 versiunea 06-2014
3.  Cererea de finanțare pentru măsura 41.111
Procedura de verificare a cererii de finanţare
4.    Verificarea conformităţii  
5.    Verificarea eligibilităţii  
6.    Criterii de selecţie

  Ultima versiune a documentelor necesare accesării măsurilor PNDR,  precum şi toate anexele necesare scrierii şi depunerii unui proiect se găsesc pe site-ul www.apdrp.ro, la secţiunea destinată fiecărei măsuri.

Contact

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA
CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”