Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii in site acceptati modul in care folosim aceste informatii. Afla mai multe informatii aici.

“BiTRiMulti – setting up quality Youth Exchanges under the Erasmus+: Youth in Action Programme”

În perioada 13-17 iunie 2016, în Mollina Malaga, Spania s-a desfăşurat un curs Erasmus+ pentru începători (cei care nu au mai derulat proiecte de schimburi de tineri). Titlul cursului a fost: “BiTRiMulti – setting up quality Youth Exchanges under the Erasmus+: Youth in Action Programme”. La acest curs a participat…

Anunț 22.03.2016 – Întâlnirea de validare a Strategiei de Dezvoltare Locală Valea Muntelui – activitatea 1.4

GAL Valea Muntelui anunță organizarea a celei de-a treia întâlniri cu partenerii în data de 24.03.2016 pentru aprobarea și validarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Aceasta se va desfășura în comuna Agăș, începând cu ora 14:00.

Anunț 08.03.2016 – Întâlnirea a doua cu partenerii – activitatea 1.4

GAL Valea Muntelui anunță organizarea a celei de-a doua întâlniri cu partenerii în data de 10.03.2016 pentru prezentarea rezultatelor întâlnirilor publice din localități și a grupurilor de lucru. Aceasta se va desfășura în comuna Brusturoasa, începând cu ora 14:00.

Anunț 21.02.2016 – Grupuri de lucru pe domenii de interes – activitatea 1.3

GAL VALEA MUNTELUI anunță desfășurarea grupurilor de lucru pentru proiectul cu titlul “Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL Valea Muntelui”- activitatea 1.3. Acestea se vor desfășura în teritoriul GAL Valea Muntelui după cum urmează: Grupul de lucru investiții neagricole, în localitatea Dărmănești, la cabana Șoimul, în data de…

Anunț 02.02.2016 – Întâlniri de informare și consultare în localități – activitatea 1.2

GAL VALEA MUNTELUI anunță începerea întâlnirilor de informare și consultare pentru proiectul cu titlul “Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL Valea Muntelui”- activitatea 1.2. Acestea se vor desfășura în teritoriul GAL Valea Muntelui după cum urmează: Brusturoasa - la sediul primăriei, în sala de ședințe, în data de…

Anunț 29.01.2016 –Acțiuni de animare a teritoriului – activitățile 1.1 și 1.4

GAL VALEA MUNTELUI anunță începerea activităților proiectului implementat prin Sub-măsura 19.1 cu titlul “Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL Valea Muntelui”. În data de 01.02.2016 va avea loc prima întâlnire cu partenerii GAL,în localitatea Dărmănești, urmând ca din 02.02.2016 până pe 11.02.2016 să înceapă animarea teritoriului: împărțirea de…

Măsura 3.1 - Centre culturale şi promovarea zonei

Peisajul natural si mostenirea culturala a zonei oferă posibilităti excelente pentru practicarea turismului rural prin punerea in valoare a culturii existente, aspect ce permite recreerea în decorul mediului rural, experimentarea unor activităti inedite, participarea la diverse evenimente reprezentative sau vizitarea unor puncte de atractie care nu sunt disponibile în zonele urbane.

Această situatie necesită măsuri de sustinere si impulsionare a dezvoltării acestui sector, în mod deosebit, promovarea si marketing-ul turismului.

Concentrarea eforturilor partenerilor de a sintetiza intreaga istorie culturala și turistică a zonei Valea Muntelui printr-un proiect inovativ de creare a unui centru de  informare și asistență turistică si folosirea mijloacelor moderne de promovare, respectiv internetul,  CD-urile sau DVD-urile, poate fi inceputul unei dezvoltari a zonei prin cresterea vizibilitatii acesteia.

Sustinerea infrastructurii si a serviciilor de informare turistice este necesară din două motive: unul pentru crearea si promovarea unui turism competitiv în spatiul rural, iar cel de-al doilea pentru înfiintarea unor retele locale de promovare si furnizare a acestor servicii, cu implicarea activă a populatiei rurale, în special a femeilor si a tinerilor.

Sprijinul actiunilor din această măsură, vizează prioritar respectarea si promovarea principiilor de dezvoltare durabilă.

Obiectivele de patrimoniu, sunt în cea mai mare măsură supuse fenomenului de degradare, având drept cauza lipsurile financiare. Totusi exista o dorinta de conservare a unora dintre ele, iar printr-o actiune de promovare a obiectivelor existente se doreste crearea unei identitati proprii locale GAL Valea Muntelui.

Intreaga zona pastreaza importante obiective si traditii ce contituie cultura traditionala si o bogata mostenire culturala (păstrarea traditiilor, a obiceiurilor, arta mestesugurilor, ansambluri de biserici, situri arheologice, centre istorice etc.). Totusi, pana acum, nu s-a reusit utilizarea cu succes acestor resurse unice în avantajul dezvoltarii economice a zonei.

 Printr-un proiect integrat, inovator, care să combine identificarea tutror obiectivelor turistice, culturale, produse tradiţionale existente în zona Valea Muntelui (comuna Asău este singura localitate din judeţul Bacău unde sunt înregistrate 14 produse tradiţionale atestate), cu activităţile de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor în domenii care au legătură cu agricultura, industria alimentară şi silvicultura, se va crea un prim pas în conştientizarea valorilor autentice zonei şi identificarea de oportunităi pentru punerea acestora în valoare.

Necesitatea activităţilor de formare profesională apare în contextul legat de creşterea competitivităţii şi diversificării produselor şi activităţilor din agricultură şi silvicultură, de restructurarea şi modernizarea sectoarelor agricol şi forestier, a sectoarelor de procesare şi comercializare pentru produsele agricole şi forestiere din zona Valea Muntelui, de încurajarea afacerilor orientate spre piaţă, a cerinţelor pentru o gamă largă de aptitudini economice şi de management cât şi de îndeplinirea obiectivului gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii şi practici prietenoase mediului şi de utilizare a energiei regenerabile.

Finanţare


Ultima actualizare: martie 2014

Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2007 - 2013:

Cost total  0 Euro

Cheltuială publică  0 Euro (100% din costul total pentru proiectele pe 43.313c,d,  43.322c ), din care:

-        Contribuţie naţională: 0 Euro

-        Contribuţie FEADR: 0 Euro (80% din cheltuială publică)

Documentele de interes pentru aplicantii masurii 3.1-313 C si D le poti descarca de aici!

Documentele de interes pentru aplicantii masurii 3.1-322 C le poti descarca de aici!

Contact

"Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii"

„ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIŢIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE.ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA
CORECTITUDINEA ŞI COERENŢA ACESTOR INFORMAŢII APARŢINE CELOR CARE AU INIŢIAT PAGINA WEB.”